Flights, Camera, Action!

SCROLL DOWN FOR ENGLISH —- SCROLL DOWN FOR ENGLISH —- SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Me in Ponta d'Ouro, Mozambique!
Me in Ponta d’Ouro, Mozambique!

SCROLL DOWN FOR ENGLISH —- SCROLL DOWN FOR ENGLISH —- SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Jarenlang verstopte ik me achter dingen als: “Ik weet niet wat ik wil gaan doen. Heb ik wel de goede studie gekozen? Ik ben zo jaloers op die mensen die vanaf kinds af aan al wisten wat ze wilden worden”.  Nu vraag ik mezelf af of dat wel klopte. Of dat überhaupt klopt voor eenieder die dat zegt. Is het niet gewoon een gebrek aan lef? Aan kracht en zelfkennis? In mijn geval waarschijnlijk wel.

Ik wist al heel lang dat ik schrijfster wou worden. Achteraf gezien was ik dat zelfs al. Nog liever wou ik lezer worden, maar wie de fuck verdient geld met lezen. Jan de Hoop. Dat is waar. Helga ook. Vergeet de paus niet. Ik verslond namelijk boeken vanaf groep 2 toen ik op wonderbaarlijke wijze mezelf had leren lezen. Al gauw begon ik ook met het schrijven van korte spannende verhalen (altijd met mezelf in de hoofdrol) en het bijhouden van dagboeken. Dit begon op een oude oranje typemachine van mijn moeder. Amazing. Daarnaast is een van de eerste boeken die ik las (voor zover ik me het kan herinneren) de Leeuwenkoning geweest. En zo ontstond een tweede droom: Mufasa (levend) ontmoeten in Afrika.

Toen ik wat ouder werd vervaagden mijn passies en hiermee ook mijn talenten. Ik stopte met saxofoon spelen en begon minder te schrijven. Ik werd bang voor afwijzing en ontwikkelde faalangst en probeerde een van zovelen te zijn. Saai realiseer ik me nu, maar destijds (en nog weleens) bijzonder comfortabel. Dit heb ik lange tijd volgehouden, maar een jaar of twee geleden kon ik dat niet meer.

De afgelopen 1 á 2 jaar waren erg bijzonder. Vaak pittig, emotioneel en confronterend, maar aan de andere kant leerzamer en helpvoller dan ooit. Teruggaan naar Zuid-Afrika in november 2015 deed me realiseren dat ik niet het leven leidde dat ik wilde. Het was niet het leven dat bij me paste of het leven dat het beste in mij naar boven liet komen. Vastbesloten om het roer compleet om te gooien keerde ik terug naar huis en (deels genoodzaakt) stopte ik na een aantal zware maanden met het werken bij mijn toenmalige commerciële baan.

Giraffe in Kruger Park, South Africa
Giraffe in Kruger Park, South Africa

Langzaam maar zeker kwam ik steeds dichter bij mijn eigen trouwe ik. Vol verbazing vielen dingen op hun plek en kwamen er interessante mensen op mijn pad. Daarbij werd ik met de week creatiever. Ik ging inzien dat ik in sommige dingen toch echt goed ben en dat zo dicht bij jezelf staan veel comfortabeler is dan zo dicht mogelijk bij anderen proberen te staan. Ik werd mijn eigen beste vriend en mijn beste vriendinnen werden nog bester.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik beter ben gaan inzien wat ik wil gaan doen met als belangrijkste oorzaak dat ik weet wie ik ben en wie ik wil zijn. Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn studie (de laatste last die op mijn schouders rust) zodat ik daarna kan doen waar ik het beste in ben: schrijven, reizen, documenteren en vooral leven. De eerste investering is gemaakt! Mijn eerste echte action cam;)

Doodeng is het, maar zó cool. Als eerste ga ik naar Zuid-Afrika. Dat is stap 1, plan A en gelijk plan B, C tot en met Z. Waar ik daarna heen ga weet ik nog niet precies, maar Namibië staat hoog op het lijstje. Heel veel geld heb ik niet, dus ik ben van plan (of zal ik zeggen genoodzaakt) om sober te gaan leven, veel te logeren, liften en werken tegen kost en inwoning. Daarnaast wil ik vooral Sylvesthers ontwikkelen en geld proberen te verdienen door het aanbieden van onlineschrijfdiensten. De updates volgen snel!

Tijdens dit alles wil ik iets cools doen zoals bijvoorbeeld mannen die gedurende een langere periode hun baard laten staan… Hier zal ik me nog even over buigen de komende tijd. Ideeën zijn welkom. Anyway, ik kijk er enorm naar uit! Als ik eraan denk maken honderden vlinders salto’s in mijn buik. Ik hoop dat jullie me online en misschien zelfs offline blijven volgen!

Alle liefde!

EstherSylvesthers logo

 

 

Hello everyone! First one in English! Off we go:

For years, I was hiding behind things like “I don’t know what I want to do with my life. Did I make the right decision by studying IBL? I’m so jealous of all those people who knew exactly what they wanted to become ever since they were kids”. Now I am wondering if this was true. If that can be true for anyone with the same kind of questions. Is it not just a lack of courage? Of strength and knowing yourself? In my case, it was.

Me in Ponta d'Ouro, Mozambique!
Me in Ponta d’Ouro, Mozambique!

I have known for a very long time that I wanted to become a writer. Looking back at it now, I already was. Preferably I wanted to become a reader, but who the fuck earns money by reading besides the pope. I started reading books ever since I was three years old and soon after, I started writing in diaries and short exciting stories (always with myself as the main character). This all started on an antique orange typewriter from my mom. Amazing. Another dream was born after reading the Lion King as one of the first books I can remember: meeting Mufasa (alive) in Africa.

As I grew older my passions started to fade and so did my talents. I quit playing the saxophone and started to write less and less. I became afraid of rejection and developed fear of failure and consequently tried to be like everyone else. Boring I realise now, but at the time (and sometimes still) it felt yet so comfortable. I managed to keep doing this for quite a while until two years ago.

The past one or two years were very special. Often quite hectic, emotional and confronting, but on the other hand so extremely interesting and helpful. Going back to South Africa in November 2015 made me realise on so many levels that I wasn’t living the life that I wanted. It was not the life that suited me nor the life that was bringing out the best in me. Determined to change things tremendously I turned back home and (partly with no other option) I quit my commercial job.

Giraffe in Kruger Park, South Africa
Giraffe in Kruger Park, South Africa

Slowly but surely, I happened to come closer and closer to my old self. Surprisingly often things started to fall into place as if luck was on my side. I met the most interesting people and the creative side of me started to express itself with such strong force. I started to realise that I am quite good in certain things and that being so close to yourself is actually much more comfortable than trying to be so close to others. I became my own best friend and my best friends became even bester.

This all led to the point where I know what I want to do with the main reason: I know who I am and who I want to be. Currently I am busy finalising my studies (the last burden on my shoulders. Heavy as a ton!) so that I can finally do what I do best: write, travel, document and most of all live! The first investment is made! My first true action came;)

It’s freaking terrifying, yet só cool. Around the end of March, I’ll be flying to CapeTown. That is step 1, plan A and at the same time plan B, C until Z. I am not sure yet where I’ll go after that, but Namibia is high on my list.  I don’t have a lot of money, so I’m planning (or should I say forced) to live soberly, stay at other people’s houses a lot, lift and work for room and board. Primarily, I want to focus on developing Sylvesthers and try to earn some money by offering online writing services. Updates are coming soon!

I thought it would be fun to do something cool like men who grow their beards for a certain period… I’ll come up with something in the next couple of weeks. Thoughts on this are welcome;) Anyway, I am very excited to start this new journey! Thinking about it gives me hyperactive butterflies flying so wildly that it gives me stomach-aches! I hope you guys will follow me online and maybe even offline on this new exciting chapter of my life!

Most love!

EstherSylvesthers logo


4 reacties op ‘Flights, Camera, Action!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s